Certyfikaty i uprawnienia

Koncesja Nr L-0183/07
na wykonywanie działalności gospodarczej, licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
Świadectwo ukończenia szkolenia Roger
z zakresu projektowania, instalowania, programowania oraz konserwacji systemu kontroli dostępu RACS 5
Systemy Sygnalizacji Pożaru
certyfikat ukończonego kursu z zakresu systemów sygnalizacji pożaru, wydanego przez GE Security Polska
Świadectwo Autoryzacji Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
na instalowanie, uruchamianie i konserwacje Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - SINAPS
Certyfikat Ultrak Security Systems
potwierdzający ukończenie szkolenia z projektowania, instalowania i konserwacji systemów CCTV IP w oparciu o produkty Hikvision
Certyfikat GE Security Polska
potwierdzający ukończenie szkolenia: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem ATS 8300 Alliance
Zaświadczenie firmy Satel
potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu pt. "Nowości produktowe, urządzenia GSM i GPRS, programowanie z wykorzystaniem DLOADX i GUARDX"
Świadectwo ukończenia szkolenia
z zakresu uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000, które uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji centrali produkowanej przez firmę POLON-ALFA
Certyfikat uczestnictwa
w prezentacji technicznej z zakresu konfiguracji, instalacji i obsługi systemów sygnalizacji przeciwpożarowej IGNIS produkcji POLON-ALFA
Certyfikat ukończenia szkolenia Honeywell
certyfikat ukończenia szkolenia instalacyjno-uruchomieniowego Systemy Sygnalizacji Pożaru Esser 8000/IQ8Control
Certyfikat ukończenia kursu
z zakresu Systemu Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA
Certyfikat Autoryzowanego Partnera R&M
oraz zaświadczenia uzyskania tytułów: Administratora Systemu R&Mfreenet, Certyfikowanego Instalatora Systemu R&Mfreenet, Certyfikowanego Partnera R&M
Licencja Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE TrueNet
nadająca uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania projektów i instalacji okablowania strukturalnego ADC Krone TrueNET, jak również do nadzoru instalacji i objęcia 20-letnią gwarancją niezawodności.
Certyfikat A-LAN PLUS
potwierdzający kwalifikacje Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego A-LAN PLUS a tym samym do ich instalowania oraz projektowania.
Certyfikat projektanta okablowania strukturalnego C&C Partners
potwierdzający posiadanie kwalifikacji i uprawnień do projektowania systemów okablowania strukturalnego oraz rozwiązań Multimedia Connect
Autoryzowany Instalator Systemu FIBRAIN DATA
dokument uprawnia oraz potwierdza kwalifikacje do wykonywania projektów i instalacji systemu okablowania strukturalnego FIBRAIN DATA oraz kwalifikowania ich do objęcia 25-letnią gwarancją niezawodności.
Licencja Certyfikowanego Instalatora CobiNet TopLink
potwierdzający posiadanie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania instalacji, projektów i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego CobiNet TopLink oraz kwalifikowania ich do objęcia gwarancją niezawodności CobiNet.
Dyplom AMP ACT I
potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu instalacji systemów okablowania strukturalnego AMP ACT I.
Dyplom TE Enterprise Networks Training
potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia AMP ACT III z Projektowania Systemów Okablowania Strukturalnego
Autoryzowany Instalator firmy PLATAN
posiadający uprawnienia do sprzedaży, instalacji, prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego central telefonicznych firmy PLATAN.
Tytuł oraz Autoryzacja MOD-TAP Partner
na projektowanie i wykonywanie instalacji Systemu Okablowania Strukturalnego w technologii MOD-TAP
Molex Premise Networks Partner
tytuł ten uprawnia do projektowania i wykonywania instalacji w Systemie Okablowania Strukturalnego Molex Premise Networks oraz udzielania 25-letniej gwarancji na elementy
Autoryzowany Projektant Molex Premise Networks
potwierdzający posiadanie uprawnień Projektanta Systemów Okablowania Strukturalnego Molex Premise Networks