Historia firmy

1999-2004

Pierwsze lata

Firma INSTEL rozpoczęła swoją działalność w Białej Podlaskiej w 1999 roku. Firma na początku swojej działalności nastawiona była na niewielkie instalacje domofonowe, alarmowe, oraz usługi elektryczne i automatyki przemysłowej. Już w pierwszym roku działalności udało się zrealizować pierwsze duże zlecenie na budowę sieci komputerowej w oddziałach ZUS w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim, a także uzyskać autoryzacje na montaż okablowania strukturalnego firmy ModTap. Doświadczenie w realizacji zadania w szerszym procesie budowlanym pozwoliło odważniej spojrzeć w kierunku większych i bardziej skomplikowanych zadań. Ofertę swoją rozszerzyliśmy o sieci strukturalne, centrale telefoniczne, oraz średnie systemy alarmowe oferując swoje usługi firmom i instytucjom administracji na terenie powiatu bialskiego nawiązując pierwsze stałe relacje z firmami. Jednocześnie wykonywane były równolegle usługi drobne z zakresu automatyki przemysłowej, co pozwoliło nam również w tej dziedzinie zmierzyć się z większymi i bardziej ambitnymi zadaniami, otrzymaliśmy zlecenie na zaprojektowanie i uruchomienie sterowania linii produkcyjnej dla producenta podłoża pod pieczarki. To zlecenie pozwoliło nam wejść ze swoimi usługami do firm z tej branży. Tak trafiliśmy między innymi do jednego z producentów z terenu powiatu łosickiego, od kilku lat rozwijającego swój zakład. Właściciel otwarty na nowe pomysły i niestandardowe rozwiązania powierzył nam wykonanie układów sterowania do prototypowych i innowacyjnych w tamtym czasie linii, załadunku i wyładunku podłoża. Linie te pozwoliły w późniejszym okresie rozbudowywać zakład w którym cała produkcja do dnia dzisiejszego oparta jest na systemie regałów przewożonych.

2005-2009

Rozwój i poszerzanie obszaru działalności

Podstawowa działalność, wykonując swą działalność na rynku lokalnym firma zdobywała zaufanie klientów i rozwijała zakres swojego działania oferując swoje usługi innym podmiotom działającym w branży, w ten sposób wykonywaliśmy do coraz większych zleceń, co wymagało zaangażowania większych sił i środków. Niosło to za sobą konieczność powiększenia zasobów narzędziowych a to z kolei wymagało miejsca. Naturalną koleją rzeczy było znalezienie stałej siedziby firmie w której możliwe byłoby przechowywanie narzędzi, materiałów, stworzenie zaplecza socjalnego pracownikom, a także biura. Był to kolejny krok który pozwolił na dalszy rozwój firmy. Był to również okres w którym pojawiły się pierwsze realizacje kompleksowe z zakresu teletechniki, realizowane już nie tylko jako modernizacje i pojedyncze systemy, ale realizowane w trakcie procesu budowlanego. To nowe doświadczenie pozwoliło nam poznać zasady panujące podczas takich realizacji, współpraca z innymi branżami, realizacja harmonogramów, realizacja wg wcześniej przygotowanej dokumentacji i wg wytycznych inspektorów. Równolegle uczestniczyliśmy w projektach krajowych takich jak budowa sieci komputerowych w pracowniach informatycznych, serwis urządzeń komputerowych i sieciowych wydziałów komunikacji. To pozwoliło nam wypracować odpowiednie standardy do pracy w terenie i pracy przy dużych projektach.

Rozszerzaliśmy również zakres działania w ramach stałej współpracy z zakładami z branży produkcji rolnej, mogliśmy im teraz zaproponować szeroki zakres rozwiązań z którymi zetknęliśmy się realizując nasze zlecenia. Nasz zakres usług które byliśmy w stanie zaoferować rozszerzył się od dedykowanych rozwiązań oświetleniowych w trudnych warunkach, przez instalacje elektryczne, energetyczne, prace ziemne, układy automatyki (od których zaczynaliśmy współpracę z branżą), na rozwiązaniach teleinformatycznych i systemach magazynowych kończąc. Okres ten to również pierwsze realizacje kompleksowych zadań teletechnicznych na rynku krajowym, pierwsze obiekty budowlane z wykonanymi przez nas instalacjami głównie na terenie Warszawy.

2010-2014

Nowe inwestycje i zwiększanie potencjału realizacyjnego

Po latach intensywnego rozwoju, zdobywania doświadczeń firma wchodzi w nowe dziesięciolecie z ugruntowaną pozycją rynkową, dobrą znajomością branży, doświadczonymi pracownikami i dobrymi relacjami ze swoimi klientami. Realizujemy coraz większe i coraz bardziej zaawansowane zadania. Firma posiada od 2007 roku koncesję MSWIA na wykonywanie działalności związanej z ochroną osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Posiadamy doświadczenie w realizacji zadań dla straży granicznej i służby celnej, służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, przemysłu rolnego, budownictwa ogólnego. Uporządkowana zostaje struktura organizacyjna firmy, powstają oddziały w Łosicach i w Warszawie, każdy z nich posiada inną specyfikę działania. Ciągle wzrasta też zatrudnienie, a firma współpracuje i korzysta z potencjału innych podmiotów z branży podczas większych realizacji.

Dostępność środków unijnych i ciągłe zapotrzebowanie na usługi zachęca do skorzystania z nich. Firma wysyła swoich pracowników na szkolenia dofinansowane ze środków unijnych gdzie szkolą się z kosztorysowania i zdobywają uprawnienia energetyczne. Pracownicy biorą też udział w wielu szkoleniach produktowych, podnoszących ich kwalifikacje. Firma w tym czasie realizuje zadania o wiele większe niż wynikałoby to z jej potencjału osobowego i sprzętowego, jednak dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i właściwemu zarządzaniu udaje się je realizować skutecznie. W dalszej perspektywie jednak wymagane są również inwestycje w sprzęt i wyposażenie. Okazją do tego są fundusze unijne w ramach dofinansowania zakupiliśmy w latach 2012-2013 sprzęt do prac ziemnych, wysokościowych, sprzęt do budowy i pomiarów sieci światłowodowych, wyposażyliśmy też stanowiska serwisowe i projektowe w narzędzia, urządzenia i komputery wraz z oprogramowaniem. To pozwoliło nam realizować powierzone nam zadania jeszcze sprawniej.

Realizacja zadań na rynku krajowym przyniosła za sobą jeszcze jedno wyzwanie, zamawiający oczekiwali coraz częściej realizacji przez jednego wykonawcę pełnego zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Łącząc doświadczenie z realizacji zadań budowlanych w zakresie teletechniki z doświadczeniem zadaniami elektrycznymi wykonywanymi dotychczas tylko na potrzeby przemysłu. Przystępujemy do realizacji zadań kompleksowych elektrycznych i teletechnicznych. Realizując kilka zadań w takim zakresie możemy z kolei zaproponować naszym stałym parterom takie rozszerzone usługi na rynku lokalnym. Teraz mogliśmy zaproponować swoim kontrahentom pełną gamę usług elektrycznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowo-usługowego i przemysłowego.

2015-2018

Stabilizacja i zrównoważony rozwój

W ostatnich latach firma realizowała szereg zadań skupiając się na współpracy ze stałymi sprawdzonymi klientami, ostrożnie rozszerzając współprace o nowych zleceniodawców. Na stałe do naszej oferty włączyliśmy też wykonywanie instalacji elektrycznych. Ostatnie lata przyniosły szereg ciekawych realizacji w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Nasze ekipy monterskie z powodzeniem realizują wszelkie rodzaje instalacji elektrycznych. Doświadczenie brygadzistów oraz wyposażenie w odpowiednie środki techniczne powoduje możliwość realizacji zadań zarówno na miejscu jak też w terenie. Kilkuosobowe zespoły są przygotowane do pracy zarówno w większych grupach jak też samodzielnie, na bliższych i dalszych budowach. W ostatnich latach realizowaliśmy zadania w różnych, czasami bardzo odległych zakątkach Polski, w Ustroniu(zachodniopomorskie) Skawinie i Niepołomicach (małopolskie), Sławkowie(śląskie), w okolicach Strykowa i Łodzi, a także wiele zadań w Warszawie. Dział serwisowo-wdrożeniowy służy wsparciem merytorycznym podczas montażu okablowania oraz uruchamia systemy elektroniczne w ramach prowadzonych zadań, a także na zlecenie firm zewnętrznych. Projektuje i wykonuje zaawansowane systemy monitoringu, telekomunikacyjne, kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej.

Oddział w Łosicach uczestniczy w ostatnich latach w budowie wielkopowierzchniowych magazynów w tym chłodni i mroźni, zakładów produkcji rolnej, przerobu surowców wtórnych. W ramach tych zadań wykonuje instalacje zasilające, oświetleniowe, prace ziemne, wykonuje tablice sterownicze, zasilające, instalacje teletechniczne, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego na rozległych i przemysłowych terenach.

Oddział w Warszawie realizuje w ramach zadań budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach biurowych, usługowych, przemysłowych, a także w szkolnictwie i szpitalach. W zakres realizacji wchodzą instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach, a także przestrzeniach przemysłowych, specjalizacją jest monitoring wizyjny rozległych terenów w tym terminali przeładunkowych, instalacje sieci teleinformatycznych, bezprzewodowych, światłowodowych  i usługi serwisowo-pomiarowe z nimi związane.

W przeddzień dwudziestolecia działalności

Na bazie doświadczeń lat ubiegłych w 2017 roku została powołana do życia spółka INSTEL.pl sp. z o.o. celem jej powstania było wyodrębnienie podmiotu który mógłby realizować samodzielnie zadania na terenie Warszawy i okolic. Spółka ta realizuje zadania kompleksowe oraz wykonuje specjalistyczne usługi. W ramach prowadzonej działalności spółka korzysta z potencjału wykonawczego firm instalatorskich współpracujących z nią na zasadzie podwykonawstwa, korzysta też w znacznym stopniu z potencjału firmy-matki. INSTEL.pl jest to spółka (marka) którą w najbliższym czasie będziemy chcieli wspierać i promować na rynku krajowym, jest to młody ale perspektywiczny podmiot.

Firma INSTEL natomiast skupi się na współpracy ze stałymi klientami i ich utrzymaniu.

W związku ze stałym rozwojem od wielu lat nasza dotychczasowa siedziba była niewystarczająca. Pomimo zajmowania i adaptacji kolejnych pomieszczeń, przeniesienia części pracowników, sprzętu i do oddziałów, korzystania z zaplecza kolejnych budów ciągle potrzebowaliśmy więcej miejsca. W 2018 roku udało nam się znaleźć lokalizację dającą możliwość zaspokojenia obecnych potrzeb, która posiada rezerwę miejsca, dogodny dojazd i znacznie większy plac. Działalność w nowej lokalizacji rozpoczęliśmy od czerwca 2018.

Również w 2018 roku częściowo odnowiliśmy park samochodowy, wymieniliśmy najbardziej awaryjne auta dostawcze na nowe. Dzięki temu będziemy w stanie realizować zadania w różnych nawet odległych lokalizacjach, a pracownicy będą mogli przemieszczać się w bardziej komfortowych warunkach.

Stale pracujemy nad rozwojem kadry, nasi pracownicy oprócz doświadczenia zdobywanego na budowach, szkolą się i zdobywają kwalifikacje w zakresie uprawnień energetycznych, uprawnień do obsługi urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w pracy firmy, uczestniczą w szkoleniach produktowych. Firma współpracuje też z urzędami pracy organizując staże dla bezrobotnych, a także ze szkołami średnimi w zakresie staży i przyuczania do zawodu.

Plany na przyszłość

W najbliższym czasie będziemy rozwijać działalność zwiększając możliwości wykonawcze, szkoląc się jednocześnie i rozwijając zawodowo. Chcemy też rozbudować dział projektowy który będziemy rozwijać w najbliższych latach.
Nowy podmiot INSTEL.pl powołany w celu zdobywania nowych klientów i nowych rynków chcemy rozwijać i stopniowo na niego przenosić ciężar działań. Utrzymując i rozwijając poziom funkcjonującej od niemal dwudziestu lat firmy.
W naszej działalności głównym elementem są nasi pracownicy, ich praca, jej odpowiednia jakość, oraz jej właściwa organizacja. Zależy nam by stworzyć takie warunki by pracownicy mogli się rozwijać, czuli się w firmie bezpiecznie i chcieli z nią wiązać swoje losy. Od ich zaangażowania w dużej mierze zależy nasz wspólny sukces.